Hämeenkyrön HokkaritJulkaistu: 09.04.2024 22.02

Auta meitä selvittämään miten seura tavoittaa lapsia ja nuoria erilaisista taustoista

Hokkarit on mukana Me-säätiön ja jääkiekkoliiton kyselyssä. Lue alta mistä on oikein kyse ja käy vastaamassa kyselyyn jopoxin kautta 15.4-28.4 välisenä aikana.


Auta meitä selvittämään miten seura tavoittaa lapsia ja nuoria erilaisista taustoista – vastaa kyselyyn

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä Me säätiö on kehittänyt kyselyn, joka avulla urheiluseurat voivat mitata ja arvioida sitä, miten seuran toiminta tavoittavuutta eri taustoista tulevia lapsia ja nuoria. Vastaamalla kyselyyn autat meitä samalla selvittämään miten toimintamme vaikuttaa lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.

Jääkiekkoliitto tarjoaa tämän kyselymahdollisuuden Jopox-palvelun kautta vain muutamalle kymmenelle seuralle. Syksyn 2023 aikana toteutetuissa pilottihankkeissa kerätyt tulokset olivat vakuuttavia ja auttoivat seuroja ymmärtämään paremmin omaa toimintaansa tasavertaisten mahdollisuuksientarjoajana.

Kyselyissä kerätty data kertoo koko seuran ja joukkueiden tasolla, millaisista perhetaustoista seuran harrastajat tulevat, ja miten toiminta vaikuttaa harrastajien sosiaaliseen hyvinvointiin. Seura ei kuitenkaan näe yksittäisen harrastajien vastauksia. Kysely noudattaa myös tiukasti tietosuojalakia.

Vastaamalla kyselyyn autat seuraa kehittämään toimintaansa entistä vaikuttavammaksi. Tuloksena seura saa valmiin raportin, joka kertoo, miten iso vaikutus seuran ja joukkueiden toiminnalla on lasten ja nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Haluamme mahdollistaa tasavertaisia harrastusmahdollisuuksia harrastajien lähtökohdista riippumatta, sekä tarjota harrastajille turvallinen ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri. Kiitos kun auta meitä tässä työssä!

Yli 13-vuotiaat vastaavat kyselyyn itse ja alle 13-vuotiaiden osalta huoltaja vastaa harrastajan puolesta. Harrastajamme saavat kutsun vastata kyselyyn suoraan henkilökohtaiselle jäsentililleen Jopoxissa huhtikuun aikana. Kyselyyn vastaaminen vie vain pari minuuttia ja vastaaminen on täysin anonyymia.

Me-säätiö vastaa kyselyn lisäksi datan käsittelystä ja analysoinnista sekä tarjoaa seuralle raportit toiminnan tavoittavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Suuri kiitos avustasi!Yleishyödyllinen Me-säätiö, https://www.mesaatio.fi, tekee tilastoja ja raporttejasiitä, miten lasten ja nuorten harrastus- ja muu nuorisotoiminta vaikuttaa heidänhyvinvointiinsa ja ehkäisee heidän syrjäytymistään yhteiskunnassa ja miten nuorisotoimintaa voisi parhaiten kehittää sitä varten. Tilastoista ja raporteista eivoida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Voit tutustua Me-säätiön tietosuojaselosteeseen täällä (Me-säätiön tietosuojaseloste).

Seura haluaa edistää Me-säätiön tavoitetta ja luovuttaa Me-säätiölle seurantoimintaan osallistuvien henkilöiden, eli jäsenten osallistumistietoja ilman nimiä, osoitteita tai muita tunnistamistietoja. Jos et halua, että tietojasi käytetään syrjäytymisen ehkäisemistä koskevassa Me-säätiön tilastoinnissa, voi helposti kieltää tietojesi luovuttamisen täällä olemalla yhteydessä seuraasi.

Lisäksi Me-säätiö kerää seuran jäsenille tekemillään kyselyillä tausta- ja hyvinvointitietoja samaan tilastolliseen tarkoitukseen ilman vastaajien nimiä, osoitteita ja muita tunnistamistietoja. Kyselyistä ilmoitetaan erikseen. Kyselyihin vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset ja osallistumistiedot ovat luottamuksellisia eikä Me-säätiö luovuta niitä muille tahoille. Selvityksen lopputulokset ovat tilastotietoa, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Me säätiön suorittama tilastointi, siihen liittyvät kyselyt ja Toimisteen tietojenluovuttaminen sitä varten perustuu tietosuojalain 4 §:n 3) kohtaan.